eMedice as

 Organisasjonsnr. 918285229

 

(foreløpig info)

 

Selskapets virksomhet er i hovedsak:

 

Konsulenttjenester innen helse- og omsorgssektor, e-helse, klinisk IKT, elektroniske pasientjournaler,
medisinsk informatikk, helsefaglige kodeverk, klassifikasjoner og terminologi.

Se også https://medtek.no

 

 

Ta kontakt via e-post til arnt.ole.ree(at)emedice.no

 

Intern info